Вреден ли е климатикът?

Много твърдения, че климатиците вредят на хората. Повечето от тези мнения не са подкрепени с определени факти, а са на хора, които са много консервативни и трудно приемат всякакви промени в ежедневието си.

Вярно ли е, че в климатикът се развиват бактери, които са опасни за хората и малките деца?

Повечето вируси се пренасят и заразяват хората по въздушно-капков път. Когато в едно помещение има 10 човека и един от тях е болен и пренася вирус, при неговото дишане и кашляне вирусът се разнася из въздуха в помещението. Така при вдишването на тези малки капчици във въздуха има риска да се разболеят и останалите хора в помещението. Как климатикът променя ситуацията? Ако в същото помещение има климатик, който работи, като засмуква въздуха, той преминава през основните филтри, както и през допълнителните филтри и бива загрят или охладен в зависимост от режима на работа на климатика. Когато преминава през основните филтри от въздуха се задържат по едрите частици прах, които полепват по филтъра, допълнителните филтри задържат финните прахови частици и бактериите и вирусите. Когато останат върху сухите филтри тези бактерии и вируси много бързо умират, понеже живеят и се развиват при наличието на влага. Заключваме, че климатикът може единствено да подобри качеството на възуха в помещениет, но не и да го замърси.

Може ли да имате клиамтик в детската стая?

Климатикът в детската стая ще реши много от проблемите с отоплението през зимата. Имаме предвид проблемите при алтернативните отоплителни уреди, които излъчват топлина с голяма температура и може да са опасни за децата поради възможност от изгаряне или пожар. Климатикът работи равномерно, като излъчва приятна топлина. Климатикът подобрява качеството на въздуха в помещението. Важно е обаче да бъде почистван и поддържан. Препоръчваме да почиствате филтрите на климатика веднъж месечно и да си извършва профилактика на климатика веднъж годишно. За да гарантирате здравето на Вас и семейството Ви, при поддръжка на климатик се обърнете към професионален сервиз за клиамтици.